ד"ר גדעון וינדקר

גדעון וינדקר

נושא הדוקטורט: בין כרבלא, ג'בל אמיל וירושלים: תפיסות שיעיות לבנוניות על יהודים וציונות והשפעתן על הסכסוך הישראלי-ערבי (2009-1909)

מנחים: פרופ' משה מעוז

שנת סיום: 2010