מר דניאל זוננפלד

מתרגל בקורס 38121- מבוא לתולדות העמים המוסלמים חלק ב'
שעת קבלה: בתיאום מראש בדוא"ל
daniel.sonnenfeld@mail.huji.ac.il