ד"ר הילה זמר

מורה לערבית- תוכנית חבצלות
hila.zemer@mail.huji.ac.il