ד"ר הילה זמר

מורה לערבית
hila.zemer@mail.huji.ac.il