ד"ר הילה זמר

מורה לערבית
שעת קבלה: בתיאום מראש בדוא"ל
hila.zemer@mail.huji.ac.il