מר יאיר צוקרמן

מורה לכתיבה אקדמית ועיונית
שעת קבלה: ימי ג' בשעות 16:30-17:30 בתיאום מראש
yair.zukerman@mail.huji.ac.il