מר יגאל משעול

נושא עבודת הדוקטורט: הזהות הלאומית וסוגיית המיעוטים האתניים כפי שהן משתקפות בספרי הלימוד במקצוע "ידיעת המחוז" (אֻסתאן-שנאסי) באיראן שלאחר המהפכה האסלאמית

מנחים: ד"ר יוליה רובנוביץ'; ד"ר אריה קיזל (אוניברסיטת חיפה)

תחומי עניין: מחשבה מדינית באיראן המודרנית; יחס המשטר האיראני למיעוטים האתניים במדינה; זהות לאומית איראנית