מר יהל אנגלמן

מורה לכתיבה אקדמית ועיונית
מתרגל בקורס 'פרקי יסוד בתולדות המזה"ת המודרני' 38460
שעת קבלה: ימי רביעי ב-11:00
Yahel.Engelman@mail.huji.ac.il