ד"ר יוני בראק

מרצה בחוג ללימודי האסלאם והמזה"ת
Yonatan.Barak@mail.huji.ac.il