ד"ר מאיה רוזנפלד

מרצה בחוג ללימודי האסלאם והמזה"ת
Maya.Rosenfeld@mail.huji.ac.il