מר שחף אביטל

שחף אביטל
מורה לכתיבה אקדמית ועיונית
חדר 6314. שעת קבלה: יום ג' 12:30-14:00 (בתיאום מראש)
5883673