גב' נטע תלמוד

מתרגלת
חדר 6109 בתיאום מראש במייל
neta.talmud@mail.huji.ac.il