גב' נטע תלמוד

מתרגלת בקורס מבוא לתולדות העמים המוסלמים חלק ב'
neta.talmud@mail.huji.ac.il