גב' נטע תלמוד

מתרגלת בקורס 38121- מבוא לתולדות העמים המוסלמים חלק ב'
שעת קבלה: בתיאום מראש בדוא"ל
neta.talmud@mail.huji.ac.il