ד"ר נמרוד גורן

נמרוד גורן

נושא הדוקטורט: תפקידם של תמריצים חיצוניים בקידום שלום: המקרים של ישראל ושל תורכיה

מנחים: פרופ' אלי פודה ופרופ' דניאל בר-טל

שנת סיום: 2010

מידע נוסף: ראש מכון מיתווים - המכון הישראלי למדיניות-חוץ אזורית ומרצה בחוג ללימודי האסלאם והמזה"ת באוניברסיטה העברית ובתכנית מוסמך באנגלית בתחום לימודי האסלאם והמזה"ת בית הספר לתלמידי חו"ל באוניברסיטה העברית.