מר עמי מנשה שרגר

נושא עבודת הדוקטורט: רגע ההמרה של דת בהאא אללה בעת שהותו בכורדיסטאן 1854-1856 מחקר בנושא השירה הפרסית של בהאא אללה

מנחה: פרופ' משה שרון