ד"ר עמי שרגר

מרצה בחוג ללימודי האסלאם והמזה"ת
ami.schrager@mail.huji.ac.il