מר עמרי אילת

מרצה בחוג ללימודי האסלאם והמזה"ת
omri.eilat84@gmail.com