מר עמרי זמלר

מורה לפרסית למתחילים
Omri.Zemler@mail.huji.ac.il