מר עפר אפרתי

נושא עבודת הדוקטורט: מלומדים ומרכזי השכלה בטבריה בירת מחוז אל-ארדן בתקופה המוסלמית הקדומה (634-1099)

מנחה: פרופ' עמיקם אלעד