מר עפר אפרתי

נושא עבודת הדוקטורט: טבריה בתקופה האסלאמית הקדומה (1099/492-634/13): היבטים חברתיים-תרבותיים ודתיים

מנחה: פרופ' עמיקם אלעד