גב' רים סאלם

מורה לכתיבה אקדמית ועיונית
שעת קבלה: בתיאום מראש בדוא"ל
reem.salem@mail.huji.ac.il