מר שי שיר

מורה לערבית- תוכנית חבצלות
Shay.Shir@mail.huji.ac.il