תרפ"ט: שנת האפס בסכסוך היהודי-ערבי

Citation:

כהן הלל. תרפ"ט: שנת האפס בסכסוך היהודי-ערבי. כתר; 2013 'עמ. 436.
תרפ"ט: שנת האפס בסכסוך היהודי-ערבי

תקציר:

הספר בוחן את מאורעות תרפ"ט, חושף גילויים מפתיעים וחודר לזרמי המעמקים בציבור היהודי ובציבור הערבי. זהו מסע לשורשי הקיום היהודי בארץ, לשורשי ההוויה הערבית בארץ, לשורשי האלימות והדם.

Last updated on 02/07/2016