דוקטורנטים

מר יגאל משעול

נושא עבודת הדוקטורט: הזהות הלאומית וסוגיית המיעוטים האתניים כפי שהן משתקפות בספרי הלימוד במקצוע "ידיעת המחוז" (אֻסתאן-שנאסי) באיראן שלאחר המהפכה האסלאמית