תואר בוגר

לימודי החוג מקיפים את ההיסטוריה של ארצות האסלאם מראשית האסלאם ועד ימינו, את דת האסלאם על כיתותיה, את מוסדות האסלאם, המשפט, הפילוסופיה, המדעים, האמנות והתרבות החומרית של עמי האסלאם ואת התפתחותן החברתית של ארצות האסלאם. כמו כן החוג מציע אפשרות להתמקד בלימודי איראן או תורכיה.

תכנית הלימודים כוללת: שיעורי מבוא, לימודי השפה הערבית ושפות מזרחיות נוספות, סמינריונים, קורסים טקסטואליים וקורסי בחירה. תכנית הלימודים לתואר הראשון בחוג נלמדת במסגרת לימודי חוג ראשי או במסגרת לימודי חוג משני.

נוסף לתנאי הקבלה של הפקולטה על התלמידים להוכיח ידיעה בסיסית בשפה הערבית. תלמידים שאינם יודעים ערבית ילמדו ערבית למתחילים בשנת לימודיהם הראשונה. על התלמידים להגיע במהלך לימודיהם לב"א לידיעת ערבית ברמה של קריאה שוטפת של טקסטים בשפה זו.

תכנית הלימודים התחדשה בשנה"ל תשע"ז. לתכנית הלימודים עד תשע"ו יש ללחוץ כאן

כללים ונהלים תשע"ח - שנתון החוג

כללים ונהלים תשע"ח - שנתון הפקולטה למדעי הרוח

 

תכניות לימודים:

ברמת ערבית למתחילים

ברמת ערבית למתקדמים

ברמת פטור מלימודי ערבית

* לימודי איראן או תורכיה

 

 

 

סגירת תואר בוגר

 

14.2 חישוב ציון הגמר לתואר

ציון הגמר לתואר בוגר ייקבע על סמך הציונים (למעט המוגדרים בסעיף 9.2) של כל הקורסים הנדרשים על פי תכנית הלימודים לתואר ב פקולטה שבה למד – ורק על פיהם, וללא התייחסות לשיוך החוגי של הקורסים. ציון הגמר לתואר בוגר יחושב כממוצע משוקלל של הציונים הסופיים בקורסים לעיל, כדלקמן:

א. הציון הסופי בקורס יוכפל במספר נקודות הזכות של הקורס.

ב. סכום המכפלות יחולק בסכום הנקודות.

ציון גמר חוגי ייקבע באותו אופן על פי כל הקורסים הנדרשים בתכנית הלימודים החוגית ורק על פיהם (למעט המוגדרים בסעיף 9.2). גם במסלול דו-חוגי ייקבעו כאמור לעיל הציון החוגי בכל אחד מהחוגים. קורסים הדרושים לתואר ולא לחוג ייכללו בחישוב הציון הסופי לתואר ולא בחישוב הציון הסופי לחוג/ים.

שלבים לסגירת תואר בחוג:

1. יש למלא טופס בקשה לסגירת תואר
2. מזכירות החוג תכין את השקלול ותעביר אותו לאישורו של התלמיד עם טופס אישור שקלול לחתימה
3. לאחר קבלת השקלול וטופס האישור החתום, מזכירות החוג תעביר את הבקשה לסגירת תואר למזכירות הפקולטה בה התלמיד רשום.
 

בהצלחה!

 

 

 

 

תכנית הלימודים עד 2016

כללים ונהלים, תשע"ו (PDF)

(קובץ זה רלוונטי למי שהחלו את לימודיהם בשנת הלימודים הנוכחית. לצפייה בשנתונים משנים קודמות לחצו כאן, בחרו את השנה הרלוונטית בראש הדף ואחר כך לחצו על כפתור "צפייה בפרק" בשורה של לימודי האסלאם והמזרח התיכון)

רשימת הקורסים

במסלול חוג ראשי

במסלול חוג משני

לתלמידים עם חוג ראשי במדעי הרוח

לתלמידים עם חוג מחוץ למדעי הרוח

לטבלאות העזר והייעוץ יש ללחוץ כאן

הדגש בלימודי איראן או תורכיה

 

הדגש לימודי איראן

תכנית הלימודים תורכב בהתייעצות עם יועץ התחום. תלמידים ילמדו יסודות של פרסית בהיקף 46 נ"ז. בשנים ב'-ג' יש ללמוד לפחות 2 נ"ז קורסים טקסטואליים קלאסיים ומודרניים. בנוסף, תלמידים ישתתפו בסמינריונים ובקורסי בחירה על תולדות איראן ומרכז אסיה ותרבותן מהתקופה הקדם-אסלאמית עד ימינו.

תלמידים שאינם בעלי ידע מוקדם בערבית, ילמדו בנוסף בשנה א' "ערבית למתחילים" בהיקף 48 נ"ז. כמו כן ילמדו במהלך התואר קורסי בחירה בהיקף של 1 נ"ז ו-8 נ"ז של קורס טקסטואלי.

 

הדגש לימודי תורכיה

תכנית הלימודים תורכב בהתייעצות עם יועץ התחום. התלמידים ילמדו תורכית בהיקף 46 נ"ז. בשנה ב' או בשנה ג' ילמדו סמינריון הקשור לתחום התורכי או העות'מאני. בשנה ג' יילמד תרגיל בהיקף 1 נ"ז בקורסים טקסטואליים בתחום השפה התורכית, בהתאם לתכנית החוג. הקורס פתוח רק לבעלי פטור מלא מערבית. תלמידים שאינם בעלי ידע מוקדם בערבית ילמדו בשנה א' "ערבית למתחילים" בהיקף 48 נ"ז. תלמידים שיבחרו להתמקד בתחום הרפובליקה התורכית ילמדו רק את הקורס "ערבית למתחילים". אלה שיבקשו להתמקד במדינה העות'מאנית יהיו חייבים להשלים גם את הקורס "ערבית למתקדמים".

ייעוץ

לקראת שנה ג' חובה על כל תלמיד להגיע לייעוץ- תאריכי ייעוץ יתפרסמו בסוף שנה"ל.

כמו כן, לרשותכם גם יועצים לשנים א' וב' בתואר ראשון.

מחשבון בדיקת חובות לתואר למתחילים לימודיהם בשנים תשע"ז (טבלאות למתחילים לימודיהם בתשע"ח והלאה יעלו לאתר בהמשך)

לטבלאות עזר לבדיקת חובות לתואר לתלמידים שהחלו לימודיהם עד תשע"ו לחצו כאן

לרשימת היועצים לחצו כאן. (רשימת היועצים נכונה לשנה"ל תשע"ח ותתעדכן לקראת שנה"ל תשע"ט)