תואר בוגר

לימודי החוג מקיפים את ההיסטוריה של ארצות האסלאם מראשית האסלאם ועד ימינו, את דת האסלאם על כיתותיה, את מוסדות האסלאם, המשפט, הפילוסופיה, המדעים, האמנות והתרבות החומרית של עמי האסלאם ואת התפתחותן החברתית של ארצות האסלאם. כמו כן החוג מציע אפשרות להתמקד בלימודי איראן או תורכיה.

תכנית הלימודים כוללת: שיעורי מבוא, לימודי השפה הערבית ושפות מזרחיות נוספות, סמינריונים, קורסים טקסטואליים וקורסי בחירה. תכנית הלימודים לתואר הראשון בחוג נלמדת במסגרת לימודי חוג ראשי או במסגרת לימודי חוג משני.

נוסף לתנאי הקבלה של הפקולטה על התלמידים להוכיח ידיעה בסיסית בשפה הערבית. תלמידים שאינם יודעים ערבית ילמדו ערבית למתחילים בשנת לימודיהם הראשונה. על התלמידים להגיע במהלך לימודיהם לב"א לידיעת ערבית ברמה של קריאה שוטפת של טקסטים בשפה זו.

הסבר על תאריכי ייעוץ לתשע"ז

 

סגירת תואר בוגר

 

14.2 חישוב ציון הגמר לתואר

ציון הגמר ל תואר בוגר ייקבע על סמך הציונים (למעט המוגדרים בסעיף 9.2) של כל הקורסים הנדרשים על פי תכנית הלימודים לתואר ב פקולטה שבה למד – ורק על פיהם, וללא התייחסות לשיוך החוגי של הקורסים. ציון הגמר ל תואר בוגר  יחושב כממוצע משוקלל של הציונים הסופיים בקורסים לעיל, כדלקמן:

א. הציון הסופי בקורס יוכפל במספר נקודות הזכות של הקורס.

ב. סכום המכפלות יחולק בסכום הנקודות.

ציון גמר חוגי ייקבע באותו אופן על פי כל הקורסים הנדרשים בתכנית הלימודים החוגית ורק על פיהם (למעט המוגדרים בסעיף 9.2). גם במסלול דו-חוגי ייקבעו כאמור לעיל הציון החוגי בכל אחד מהחוגים. קורסים הדרושים לתואר ולא לחוג ייכללו בחישוב הציון הסופי לתואר ולא בחישוב הציון הסופי לחוג/ים.

1. יש למלא את שני הטפסים הנ"ל ולהעבירם מלאים וחתומים למזכירות החוג ללימודי האסלאם והמזה"ת באימייל או בפקס. פרטים נמצאים בטפסים.
2. מזכירות החוג תכין את השקלול ותעביר אותו לאישורו של התלמיד. 
3. לאחר קבלת השקלול החתום, מזכירות החוג תעביר אותו להמשך סגירה פקולטטית בפקולטה שבה התלמיד רשום.
4. מכתב זכאות לתואר ניתן יהיה לקבל במזכירות תלמידים של הפקולטה בה התלמיד רשום כשבועיים מיום הגעת השקלול לרכזת בוגר בפקולטה הרלוונטית.
5. כל עוד השקלול החתום לא הועבר למזכירות החוג, לא ניתן יהיה להמשיך בסגירת התואר. 

טופס בקשה לסגירת תואר בוגר | טופס אישור שקלול תואר בוגר

 

 

 

 

תכנית הלימודים מ-2017

לימודי החוג מקיפים את ההיסטוריה של ארצות האסלאם מראשית האסלאם ועד ימינו, את דת האסלאם על כיתותיה, את מוסדות האסלאם, המשפט, הפילוסופיה, המדעים, האמנות והתרבות החומרית של עמי האסלאם ואת התפתחותן החברתית של ארצות האסלאם. כמו כן החוג מציע אפשרות להתמקד בלימודים איראניים או בלימודים תורכייםה כבר בלימודי הב"א.

תכנית הלימודים כוללת: שיעורי מבוא, לימודי השפה הערבית ושפות מזרחיות נוספות, סמינריונים, קורסים טקסטואליים וקורסי בחירה. תכנית הלימודים לתואר הראשון בחוג נלמדת במסגרת לימודי חוג ראשי או במסגרת לימודי חוג משני.

נוסף לתנאי הקבלה של הפקולטה על התלמידים להוכיח ידיעה בסיסית בשפה הערבית. תלמידים שאינם יודעים ערבית ילמדו ערבית למתחילים בשנת לימודיהם הראשונה. על התלמידים להגיע במהלך לימודיהם לב"א לידיעת ערבית ברמה של קריאה שוטפת של טקסטים בשפה זו.

 

כללים ונהלים תשע"ח - שנתון החוג

כללים ונהלים תשע"ח - שנתון הפקולטה למדעי הרוח

 

תכניות לימודים:

ברמת ערבית למתחילים

ברמת ערבית למתקדמים

ברמת פטור מלימודי ערבית

* התמחות בלימודי איראן או תורכיה

 

 

תכנית הלימודים עד 2016

לימודי החוג מקיפים את ההיסטוריה של ארצות האסלאם מראשית האסלאם ועד ימינו, את דת האסלאם על כיתותיה, את מוסדות האסלאם, המשפט, הפילוסופיה, המדעים, האמנות והתרבות החומרית של עמי האסלאם ואת התפתחותן החברתית של ארצות האסלאם. כמו כן החוג מציע אפשרות להתמקד בלימודי איראן או תורכיה.

תכנית הלימודים כוללת: שיעורי מבוא, לימודי השפה הערבית ושפות מזרחיות נוספות, סמינריונים, קורסים טקסטואליים וקורסי בחירה. תכנית הלימודים לתואר הראשון בחוג נלמדת במסגרת לימודי חוג ראשי או במסגרת לימודי חוג משני.

נוסף לתנאי הקבלה של הפקולטה על התלמידים להוכיח ידיעה בסיסית בשפה הערבית. תלמידים שאינם יודעים ערבית ילמדו ערבית למתחילים בשנת לימודיהם הראשונה. על התלמידים להגיע במהלך לימודיהם לב"א לידיעת ערבית ברמה של קריאה שוטפת של טקסטים בשפה זו.

(קובץ זה רלוונטי למי שהחלו את לימודיהם בשנת הלימודים הנוכחית. לצפייה בשנתונים משנים קודמות לחצו כאן, בחרו את השנה הרלוונטית בראש הדף ואחר כך לחצו על כפתור "צפייה בפרק" בשורה של לימודי האסלאם והמזרח התיכון)

רשימת הקורסים

במסלול חוג ראשי

במסלול חוג משני

לתלמידים עם חוג ראשי במדעי הרוח

לתלמידים עם חוג מחוץ למדעי הרוח

טבלאות עזר למעקב אחר תכנית לימודים:

תלמידים במסלול חוג ראשי

תלמידים במסלול חוג משני

עם חוג ראשי במדעי הרוח

עם חוג מחוץ למדעי הרוח