צור קשר

כתובת:

החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון
הפקולטה למדעי הרוח
האוניברסיטה העברית, הר הצופים
ירושלים 9190501

מזכירות החוג:

גב' ספיר כהן
דואר אלקטרוני: islam-mideast@savion.huji.ac.il
טלפון: 02-5881220
פקס: 02-5883736
חדר: 4406, מדעי הרוח
שעות קבלה: ימי ראשון 11:30-14:30, ימים שני- חמישי: 10:00-13:00