חילופי סטודנטים

תכניות חילופים:

1. המרחב האסייתי - שיתוף פעולה בין האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת חיפה. לפרטים נוספים: http://asian-sphere.huji.ac.il

2. תכנית משותפת עם אוניברסיטת פריי ברלין בגרמניה. לפרטים נוספים: http://www.fu-berlin.de/en/universitaet/was-uns-auszeichnet/international/israel.html

3. תוכנית פרובידנס-ירושלים על יחסי ישראלים ופלסטינים 2020- פרטים בקבצים בתחתית העמוד

למידע על חילופי סטודנטים יש לפנות לרכז חילופי סטודנטים של הפקולטה: Hum_international@savion.huji.ac.il

למידע נוסף לחצו כאן