המגמה לפוליטיקה וחברה במזהת"כ לתואר שני

המגמה לפוליטיקה וחברה במזרח התיכון

החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון והמחלקה למדע המדינה מודיעים על פתיחת ההרשמה לתואר מוסמך במגמה המשותפת החדשה פוליטיקה וחברה במזרח התיכון.

רוצים להבין באופן מעמיק ומעשי את המאפיינים, הדינאמיקות והתהליכים של הפוליטיקה והחברה במזרח התיכון? מעוניינים ללמוד על האזור מנקודת מבט היסטורית, השוואתית ועולמית?  

המגמה לפוליטיקה וחברה במזרח התיכון מציעה תואר שני שמתבסס על שיתוף פעולה בין הפקולטה למדעי הרוח והפקולטה למדעי החברה. במסגרת הלימודים במגמה, תוכלו ללמוד על המזרח התיכון מנקודות מבט היסטורית, אמפירית, תיאורטית והשוואתית אצל מיטב המומחים בתחום.

המגמה מיועדת לבוגרי תואר ראשון בלימודי האסלאם והמזרח התיכון או במדע המדינה שמעוניינים להעמיק את ידיעותיהם בנושאי פוליטיקה וחברה במזרח התיכון. ההרשמה פתוחה גם למי שאינו בוגר אחד משני החוגים, והיא מציעה לימודים במסלול מחקרי (עם תזה) או עיוני (לא מחקרי). 

מטרות המגמה להעשיר את האופק האקדמי והמחקרי של סטודנטים וסטודנטיות מתקדמים במסלולים המחקרי והלא-מחקרי; לבנות באופן תקדימי מגמת לימודי אזור אינטרדיסציפלינרית חוצת פקולטות; ליצור מגמה שבה יהיה יתרון התחלתי לסטודנטים וסטודנטיות ששפת אימם ערבית; ולהעניק לתלמידי המגמה יתרון בכל הנוגע לעיסוק מקצועי שיש בו נגיעה בפוליטיקה אזורית – ביטחון, עסקים, תיירות, שירות החוץ וכדומה.

 

תנאי הקבלה

מסלול עיוני: ממוצע 80 בתואר ראשון

מסלול מחקרי: ממוצע 87 בתואר ראשון ופטור מלימודי שפה מזרח תיכונית

 

מבנה תוכנית הלימודים

לימודי השלמה לתלמידים שלא למדו לתואר בוגר בחוג למזרח התיכון ובמחלקה למדע המדינה:

מזרח תיכון           

פרקי יסוד בתולדות המזה"ת המודרני (38460) (4 נ״ז)

דת האסלאם – אמונה ופולחן (16106) (4 נ״ז)

מדע המדינה

מבוא למדע המדינה (56101) (4 נ״ז)

משטר מדינת ישראל (56103) (2 נ״ז)

 

המסלול המחקרי (הכולל הגשת תיזה)*

הדרישה

לימודי האסלאם והמזרח התיכון

מדע המדינה

סדנה משותפת**

 

ניתוח סוגיות עכשוויות במזרח התיכון בכלים מחקריים-היסטוריים, 2 נ"ז

קורסי חובה

עיונים מתודולוגיים והרהורים קונספטואליים (38800), 4 נ"ז

גישות ותיאוריות במדע המדינה (56865), 4 נ״ז

קריאה במקורות טקסטואליים בערבית/פרסית/תורכית, 4 נ"ז

מיומנויות

מדעי הרוח הדיגיטליים, 2 נ"ז

כתיבת עבודת תיזה בעלת היבט כמותי מחייבת השתתפות בקורס 56829 "מתודולוגיה של מחקר פוליטי" (5 נ״ז, לא ישוקללו בנ"ז התואר).

קורסי בחירה

8 נ"ז קורסי בחירה שאינם טקסטים

8 נ״ז קורסי בחירה

רפרט אחד (ללא נ"ז, אך הציון ישוקלל)

4 נ"ז עבודה סמינריונית***

סה"כ

 18 נ"ז

18 נ"ז

 


דגשים מיוחדים:

*  במהלך סמסטר א' של השנה הראשונה על תלמידי המגמה למצוא מנחה. במהלך השנה השנייה על התלמידים להגיש הצעת מחקר ראשונית לאישור המנחה.

** הקורס הייעודי המשותף לשני החוגים יינתן אחת לשנתיים (בכל מחזור). נקודות הזכות ייספרו בחוג שבו רשום התלמיד.

*** ככלל, עבודה סמינריונית תיכתב בחוג האם של התלמיד. באישור מיוחד ניתן לכתובה בחוג האחר. הנ"זים ייספרו בחוג למדע המדינה.

 

המסלול העיוני

הדרישה

לימודי האסלאם והמזרח התיכון

מדע המדינה

סדנה משותפת*

ניתוח סוגיות עכשוויות במזרח התיכון בכלים מחקריים-היסטוריים, 2 נ"ז

 

קורסי חובה

עיונים מתודולוגיים והרהורים קונספטואליים (38800), 4 נ"ז

מדע המדינה - מצב הדיסציפלינה (56996), 4 נ"ז

מיומנויות

מדעי הרוח הדיגיטליים, 2 נ"ז

 

קורסי בחירה** 

10 נ"ז

10 נ"ז

עבודה סמינריונית ללא נ"ז

4 נ"ז עבודה סמינריונית

סך הכול

18 נ"ז

18 נ"ז

 


דגשים מיוחדים:

* הקורס הייעודי המשותף לשני החוגים יינתן אחת לשנתיים (בכל מחזור). נקודות הזכות ייספרו בחוג שבו רשום התלמיד.

** 4 נ"ז (של רמת מתקדמים) במסגרת נ"ז של קורסי הבחירה יוכרו למי שילמד שפה מזרח תיכונית נוספת.  


תנאי המעבר משנה לשנה

תנאי המעבר משנה לשנה במסלול המחקרי בלבד יהיו בהתאם לתנאי המעבר הכלליים במסלול המחקרי במדע המדינה.

תנאי מעבר מהמסלול העיוני למחקרי

פטור מלימודי שפה מזרח תיכונית.   

ציון עבודה סמינריונית של 90 ומעלה בשנה א' בתואר מוסמך.

ממוצע 90 לפחות בשנה א׳ בתואר מוסמך (על בסיס שקלול של 14 נ״ז לפחות). 

 

מרכיבי ציון הגמר ושקלולם

מסלול מחקרי

50% - חובות עיוניים (קורסים)

15% - עבודה סמינריונית

35% - עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי (תזה)

מסלול עיוני

60% - חובות עיוניים (קורסים)

40% - 2 עבודות סמינריוניות (20% לכל עבודה סמינריונית)

 

תוכנית הלימודים

קורסים

קורס ייחודי למגמה: עיונים מתודולוגיים והרהורים קונספטואליים (38800) (4 נ"ז)

קורסים מהחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון

קורסי חובה

פרופ' הלל כהן-בר, לימודי המזה"ת: עיונים מתודולוגיים והרהורים קונספטואליים (4 נ"ז, קורס חובה למסלול המחקרי ולמסלול הלא מחקרי)

קריאה במקורות טקסטואליים בערבית/פרסית/תורכית (4 נ"ז) 

פרופ' מאיר חטינה, מיתוסים ופוליטיקה מודרנית (2 נ"ז)

פרופ' הלל כהן-בר, אלקדס-בית אלמקדס-ירושלים: קריאת טקסטים (2 נ"ז)             

ד"ר יוליה רובנוביץ, אגדות איראן העתיקה ב"אוסף ההיסטוריות" של רשיד אל-דין (2 נ"ז)

ד"ר יוליה רובנוביץ, קריאה מודרכת בפרסית קלסית

קורסי בחירה

פרופ' אלי פודה, יחסיה החשאיים של ישראל עם מדינות ערב ומיעוטים במזה"ת (1948- 2020) (2 נ"ז)

פרופ' ליאת קוזמא, מתודולוגיות לחקר היסטוריה מקומית (2 נ"ז)

פרופ' ליאת קוזמא, תיאוריה ופרקטיקה של מחקר ארכיוני (2 נ"ז)

ד"ר סיון בלסלב, תחת עינו של הצנזור: יוצרים איראנים והמאבק לחופש (2 נ"ז)

 

קורסים מהמחלקה למדע המדינה

קורסי חובה

פרופ׳ משה מאור, גישות ותיאוריות במדע המדינה (4 נ"ז, חובה במסלול המחקרי)

ד"ר יצחק ברודני, מדע המדינה - מצב הדיסציפלינה (4 נ"ז, חובה במסלול הלא-מחקרי)

פרופ׳ פזית בן-נון-בלום, מתודולוגיה של מחקר פוליטי (5 נ"ז, חובה במסלול המחקרי במקרה שמדובר בעבודת מחקר כמותית)

קורסי בחירה

ד"ר ואא'ל אבו-עקסה, מחשבה פוליטית ערבית בימי הביניים (2 נ"ז)

ד"ר ואא'ל אבו-עקסה, פוליטיקה ומשטרים במזרח התיכון (2 נ"ז)

ד"ר אסף דוד, ישראל במזרח התיכון: סוגיות של חברה ומדינה במבט השוואתי אזורי (2 נ"ז)

עו"ד אופיר חדד, משפט ופוליטיקה בישראל (2 נ"ז)

השופט משה דרורי, ישראל, ירושלים ואזור יהודה והשומרון ישות אחת? (2 נ"ז)

פרופ' ראובן חזן, פוליטיקה השוואתית וישראלית: קורס יסוד לתלמידי מחקר (4 נ"ז)

פרופ' ראובן חזן, בתי מחוקקים במדינות דמוקרטיות: הכנסת במבט השוואתי (2 נ"ז)

Dr. Lesch Charles, Religion, Political Theory, and Policy Challenges (2 p.)

ד"ר נעם גדרון, סולידריות חברתית בחברות מקוטבות (4 נ"ז)

קורסי בחירה מחוץ לחוגים

שפה וספרות ערבית

ד"ר דניאל לב,  הסלפיזם בירדן במאה ה-20: מחמד נאצר אל-דין אל-אלבאני ואסכולתו (2 נ"ז)

פרופ' יוחנן פרידמן, הרעיון המשיחי באסלאם הסוני (2 נ"ז)            

פרופ' מאיר בר-אשר, קריאה במקורות שיעים (2 נ"ז)

מדע הדתות

ד"ר האנליס קולוסקה, דימויי גן עדן בקוראן ובאסלאם (2 נ"ז)

היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו

פרופ' מרים פרנקל, כיצד נכתבה ונכתבת ההיסטוריה של יהודי ארצות האסלאם (2 נ"ז)

ד"ר עודד זינגר, גברים וגבריות אצל יהודי ארצות האסלאם בימי הביניים (2 נ"ז)

ד"ר תמיר קרקסון, המאה הנעלמה: יהודי ארצות האסלאם במאה ה-18 (2 נ"ז)

היסטוריה

ד"ר יצחק ברודני, מחקר היסטורי במדעי החברה: גישות חדשות (4 נ"ז)

יחסים בין לאומיים

Dr. Yehonatan Abramson, Disrupting Security: The Discourse and Practice of (in)Security (2 p.)

Moshe Hirsch, Developing countries international trade and financial institutions (2 p.)

ד"ר אור רבינוביץ-בץ, אנרגיה גרעינית במאה ה-21 (4 נ"ז)

ד"ר גדי היימן, ישראל ומעצמות אירופה: סדנה בשיטות היסטוריות (2 נ"ז)

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

ד"ר אריז' סבאע'-ח'ורי, סוציולוגיה של החברה הפלסטינית (2 נ"ז)

ד"ר אריז' סבאע'-ח'ורי, גישות תיאורטיות בחקר הסכסוך הישראלי-פלסטיני (2 נ"ז)

פרופ' איתן אלימי, תנועות חברתיות ומחאה פוליטית (2 נ"ז)

פרופ' איתן אלימי, דמוקרטיה במבחן: שסעים וסכסוכים חברתיים בישראל (2 נ"ז)

משפטים

עו"ד דן עפרוני, צבא וביטחון במשפט הישראלי - סוגיות נבחרות (3 נ"ז)

פרופ' דפנה גולן, זכויות אדם והחברה הישראלית (4 נ"ז)

לימודי תרבות

ד"ר ניקול הוכנר, הכיצד תיתכן חברה ניאו-ליברלית? (2 נ"ז)

Prof Louise Bethlehem, Postcolonial Theory: From Anti-Colonial Thought to Theories of Decoloniality

תוכנית בלימודי אירופה

ד"ר דניאל ויינר, אינטגרציה אזורית אירופית: השוואות עם מדינות אמריקה והמזרח התיכון (2 נ"ז)

חקר סכסוכים, ניהולם ויישובם

ד"ר מיה כהנוב, טרנספורמציה של קונפליקט: בין תיאוריה ומעשה (2 נ"ז)

 

לפרטים נוספים על אודות המגמה:

פרופ' מאיר חטינה meir.hatina@mail.huji.ac.il

تخصّص السياسة والمجتمع في الشرق الأوسط

يتشرف قسم دراسات الإسلام والشرق الأوسط وقسم العلوم السياسيّة بإعلان افتتاح التسجيل للقب الثاني في التخصّص المشترك الجديد، السياسة والمجتمع في الشرق الأوسط.

أترغبون في سبر أغوار  المميّزات والآليّات والتطورات  في السياسة والمجتمع في الشرق الأوسط بشكل عملي؟ أترغبون في دراسة المنطقة من وجهة نظر تاريخية ومقارنة ودولية؟

إن تخصّص السياسة والمجتمع في الشرق الأوسط يمنح الطلبة لقبًا ثانيًا يقوم على التعاون بين كليّة العلوم الإنسانيّة وكليّة العلوم الاجتماعيّة. من خلال الدراسة ضمن هذا التخصّص سيتاح لكم إمكانية التعرف على الشرق الأوسط من منظور تاريخي، تجريبي، ونظريي لدى أفضل المختصّين والخبراء في المجال.

هذا التخصّص معدّ لخرّيجي اللقب الأوّل في دراسات الإسلام والشرق الأوسط أو في العلوم السياسيّة المعنيّين في تعميق معارفهم في مواضيع السياسة والمجتمع في الشرق الأوسط. التسجيل متاح أيضًا لغير الخرّيجين من أحد هذين القسمين. ويقدم التخصص الدراسة في المسار البحثي (مع أطروحة) أو النظري (غير بحثي). 

يهدف هذا التخصّص إلى إثراء الأفق الأكاديمي والبحثي لدى الطلاب والطالبات المتقدّمين في المسارين البحثي وغير البحثي، وإنشاء بشكل غير مسبوق تخصّص متعدّد المجالات العلمية وعابر للكليّات لدراسة المنطقة، وإنشاء تخصّص يمنح الأفضليّة الأوليّة للطلاب والطالبات الذين لغتهم الأم هي اللغة العربية، ومَنح طلاب التخصّص الأفضليّة في كلّ ما يتعلّق بممارسة مهنة ذات صلة بالسياسة الإقليميّة – الأمن، والأعمال، والسياحة، والسلك الدبلوماسي وما إلى ذلك.

 

شروط القبول

المسار النظري: معدّل 80 في اللقب الأوّل

المسار البحثي: معدّل 87 في اللقب الأوّل وإعفاء من دراسة لغة شرق أوسطيّة

 

مبنى البرنامج الدراسي

دراسات استكماليّة للطلاب الذين لم يدرسوا اللقب الأوّل في قسم دراسات الشرق الأوسط وفي قسم العلوم السياسيّة:

الشرق الأوسط       

فصول أساسيّة في تاريخ الشرق الأوسط الحديث (38460) (4 نقاط استحقاق)

دين الإسلام – العقيدة والعبادة (16106) (4 نقاط استحقاق)

العلوم السياسيّة

مدخل للعلوم السياسيّة (56101) (4 نقاط استحقاق)

نظام الحكم في دولة إسرائيل (56103) (2 نقاط استحقاق)

 

المسار البحثي (يشمل تقديم أطروحة)*

المتطلّبات

دراسات الإسلام والشرق الأوسط

العلوم السياسيّة

ورشة مشتركة**

 

تحليل قضايا معاصرة في الشرق الأوسط بأدوات بحثيّة-تاريخيّة، 2 نقاط استحقاق

مساقات إلزاميّة

نظريّات منهجيّة وتأملات تصوّريّة (38800)، 4 نقاط استحقاق

مقاربات ونظريّات في العلوم السياسيّة (56865)، 4 نقاط استحقاق

قراءة مصادر نصيّة بالعربيّة/الفارسيّة/التركيّة، 4 نقاط استحقاق

المهارات

العلوم الإنسانيّة الرقميّة، 2 نقاط استحقاق

كتابة أطروحة ذات جانب كمّي، تلزِم المشاركة في مساق 56829 "منهجيّة البحث السياسي" (5 نقاط استحقاق، لا يتمّ موازنتها مع نقاط استحقاق اللقب).

مساقات اختياريّة

8 نقاط استحقاق مساقات اختياريّة ليست نَصِّيّة

8 نقاط استحقاق مساقات اختياريّة

عرض تقديمي واحد (بدون نقاط استحقاق، لكن يتمّ موازنة العلامة)

4 نقاط استحقاق وظيفة بحثيّة***

المجمل

 18 نقطة استحقاق

18 نقطة استحقاق

 


ملاحظات خاصّة:

* خلال الفصل الأوّل من السنة الدراسيّة الأولى، يجب على طلاب التخصّص إيجاد موجِّه. خلال السنة الدراسيّة الثانية، يجب على الطلاب تقديم مقترح بحث أوّلي للمصادقة عليه من قبل الموجِّه.

** المساق الخاص المشترك للقسمين سيقام مرّة كلّ سنتين (في كلّ دورة). تُحسَب نقاط الاستحقاق في القسم الذي يسجّل فيه الطالب.

*** بشكل عام، تُكتَب الوظيفة البحثيّة في القسم الرئيسي الذي يدرس فيه الطالب. يمكن كتابتها في القسم الآخر بموافقة خاصّة. تُحسَب نقاط الاستحقاق في قسم العلوم السياسيّة.

 

المسار النظري

المتطلّبات

دراسات الإسلام والشرق الأوسط

العلوم السياسيّة

ورشة مشتركة*

تحليل قضايا معاصرة في الشرق الأوسط بأدوات بحثيّة-تاريخيّة، 2 نقاط استحقاق

 

مساقات إلزاميّة

نظريّات منهجيّة وتأملات تصوّريّة (38800)، 4 نقاط استحقاق

العلوم السياسيّة – وضع المجال العلمي (56996)، 4 نقاط استحقاق

المهارات

العلوم الإنسانيّة الرقميّة، 2 نقاط استحقاق

 

مساقات اختياريّة** 

10 نقاط استحقاق

10 نقاط استحقاق

وظيفة بحثيّة بدون نقاط استحقاق

4 نقاط استحقاق وظيفة بحثيّة

المجمل

18 نقطة استحقاق

18 نقطة استحقاق

 


ملاحظات خاصّة:

* إن المساق الخاص المشترك للقسمين يقام مرّة كلّ سنتين (في كلّ دورة). تُحسَب نقاط الاستحقاق في القسم الذي يسجّل فيه الطالب.

** 4 نقاط استحقاق (لمستوى المتقدّمين) في إطار نقاط استحقاق المساقات الاختياريّة، يتمّ إقرارها لمن يدرسون لغة شرق أوسطيّة إضافيّة.  


شروط الانتقال من سنة دراسيّة إلى أخرى

شروط الانتقال من سنة دراسيّة إلى أخرى في المسار البحثي فقط ستكون هي وفقًا لشروط الانتقال العامّة في المسار البحثي في العلوم السياسيّة.

شروط الانتقال من المسار النظري إلى البحثي

الإعفاء من دراسة لغة شرق أوسطيّة.   

علامة وظيفة بحثيّة 90 فما فوق في السنة الأولى للقب الثاني.

معدّل 90 على الأقلّ في السنة الأولى للقب الثاني (وفقًا لموازنة 14 نقطة استحقاق على الأقلّ). 

 

مركّبات العلامة النهائيّة وموازنتها

المسار البحثي

%50 - واجبات نظريّة (مساقات)

%15 - وظيفة بحثيّة

%35 - وظيفة بحثيّة ذات طابع بحثي (أطروحة)

المسار النظري

%60 - واجبات نظريّة (مساقات)

%40 - وظيفتان بحثيّتان (%20 لكلّ وظيفة بحثيّة)

 

البرنامج الدراسي

المساقات

مساق خاصّ للتخصّص: نظريّات منهجيّة وتأملات تصوّريّة (38800)، 4 نقاط استحقاق

مساقات من قسم دراسات الإسلام والشرق الأوسط

مساقات إلزاميّة

بروفسور هيلل كوهين-بار، دراسة الشرق الأوسط: نظريّات منهجيّة وتأملات تصوّريّة (4 نقاط استحقاق، مساق إلزامي للمسار البحثي والمسار غير البحثي)

قراءة مصادر نصيّة بالعربيّة/الفارسيّة/التركيّة (4 نقاط استحقاق) 

بروفسور مئير حطينا، نظريّات وسياسة معاصرة (2 نقاط استحقاق)

بروفسور هيلل كوهين-بار، القدس-بيت المقدس-أورشليم: قراءة نصوص (2 نقاط استحقاق)           

د. يوليا روفنوفيتش، أساطير إيران القديمة في "المجموعة التاريخيّة" لرشيد الدين (2 نقاط استحقاق)

د. يوليا روفنوفيتش، قراءة موجَّهة بالفارسيّة الكلاسيكيّة

مساقات اختياريّة

بروفسور إيلي بودي، العلاقات السريّة بين إسرائيل والدول العربيّة والأقليّات في الشرق الأوسط (2020-1948) (2 نقاط استحقاق)

بروفسور ليئات كوزما، منهجيّات في بحث التاريخ المحلّي (2 نقاط استحقاق)

بروفسور ليئات كوزما، النظريّة والتطبيق في البحث الأرشيفي (2 نقاط استحقاق)

د. سيفان بلسلاف، تحت عيون الرقابة: المبدعون الإيرانيّون والنضال من أجل الحريّة (2 نقاط استحقاق)

 

مساقات من قسم العلوم السياسيّة

مساقات إلزاميّة

بروفسور موشي مؤور، مقاربات ونظريّات في العلوم السياسيّة (4 نقاط استحقاق، إلزامي في المسار البحثي)

د. يتسحاك برودني، العلوم السياسيّة - وضع المجال العلمي (4 نقاط استحقاق، إلزامي في المسار غير البحثي)

بروفسور بازيت بن-نون-بلوم، منهجيّة البحث السياسي (5 نقاط استحقاق، إلزامي في المسار البحثي في حال تقديم وظيفة بحثيّة كميّة)

مساقات اختياريّة

د. وائل أبو عقصة، الفكر السياسي العربي في العصور الوسطى (2 نقاط استحقاق)

د. وائل أبو عقصة، السياسة وأنظمة الحكم في الشرق الأوسط (2 نقاط استحقاق)

د. أساف دافيد، إسرائيل في الشرق الأوسط: قضايا المجتمع والدولة من المنظور المقارن الإقليمي (2 نقاط استحقاق)    

المحامي أوفير حداد، القضاء والسياسة في إسرائيل (2 نقاط استحقاق)

القاضي موشي دروري، إسرائيل، القدس ومنطقة يهودا والسامرة - كيان واحد؟ (2 نقاط استحقاق)

بروفسور رؤوفين حزان، السياسة المقارنة والإسرائيليّة: مساق أساسي لطلاب البحث (4 نقاط استحقاق)

بروفسور رؤوفين حزان، البرلمانات في الدول الديموقراطيّة: الكنيست من منظور مقارن (2 نقاط استحقاق)

Dr. Lesch Charles, Religion, Political Theory, and Policy Challenges (2 p.)

د. نوعام غدرون، التضامن الاجتماعي في المجتمعات المستقطبة (4 نقاط استحقاق)

مساقات اختياريّة من خارج الأقسام

اللغة العربية وآدابها

د. دانييل ليف، السلفيّة في الأردن في القرن الـ 20: محمّد ناصر الدين الألباني ومدرسته الفكريّة (2 نقاط استحقاق)

بروفسور يوحانان فريدمان، الفكرة المهدوية في الإسلام السنّي (2 نقاط استحقاق)                  

بروفسور مئير بار-أشر، قراءة في مصادر شيعيّة (2 نقاط استحقاق)

علم الأديان

د. هانليس كولوسكا، تصوّرات الجنّة في القرآن والإسلام (2 نقاط استحقاق)

تاريخ شعب إسرائيل واليهوديّة المعاصرة

بروفسور مريم فرانكل، كيف كُتِب ويُكتَب تاريخ يهود الدول الإسلاميّة (2 نقاط استحقاق)

د. عوديد زينغر، الرجال والرجولة لدى يهود الدول الإسلاميّة في العصور الوسطى (2 نقاط استحقاق)

د. تمير كركسون، القرن المجهول: يهود الدول الإسلاميّة في القرن الـ 18 (2 نقاط استحقاق)

التاريخ

د. يتسحاك برودني، البحث التاريخي في العلوم الاجتماعيّة: أساليب جديدة (4 نقاط استحقاق)

العلاقات الدوليّة

Dr. Yehonatan Abramson, Disrupting Security: The Discourse and Practice of (in)Security (2 p.)

Moshe Hirsch, Developing countries international trade and financial institutions (2 p.)

د. أور رابينوفيتش-باتس، الطاقة النوويّة في القرن الـ 21 (4 نقاط استحقاق)

د. غادي هايمان، إسرائيل والدول الأوروبيّة العظمى: ورشة في أساليب تاريخيّة (2 نقاط استحقاق)

علم الاجتماع والأنثروبولوجيا

د. أريج صبّاغ-خوري، المجتمع الفلسطيني من وجهة نظر علم الاجتماع (2 نقاط استحقاق)

د. أريج صبّاغ-خوري، مقاربات  نظريّة في دراسة الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني (2 نقاط استحقاق)

بروفسور إيتان أليمي، الحركات الاجتماعيّة والاحتجاج السياسي (2 نقاط استحقاق)

بروفسور إيتان أليمي، الديموقراطيّة تحت الاختبار: التصدّعات والصراعات الاجتماعيّة في إسرائيل (2 نقاط استحقاق)

حقوق

المحامي دان عفروني، الجيش والأمن في القضاء الإسرائيلي – قضايا مختارة (3 نقاط استحقاق)

بروفسور دافنا جولان، حقوق الإنسان والمجتمع الإسرائيلي ( 4 نقاط استحقاق)

دراسة الثقافات

د. نيكول هوخنر، كيف يحتمَل وجود مجتمع نيوليبرالي؟ (2 نقاط استحقاق)

Prof Louise Bethlehem, Postcolonial Theory: From Anti-Colonial Thought to Theories of Decoloniality

برنامج في دراسات أوروبا

د. دانييل فاينر، التكامل الإقليمي الأوروبي: مقارنات مع دول أمريكا والشرق الأوسط (2 نقاط استحقاق)

دراسة الصراعات وإدارتها وتسويتها

د. مايا كهانوف، تحوّل الصراع: بين النظريّة والتطبيق (2 نقاط استحقاق)

 

لمزيد من التفاصيل حول التخصّص:

بروفسور مئير حطينا meir.hatina@mail.huji.ac.il