סגל החוג

מיכל בירן

פרופ' מיכל בירן

פרופסור מן המניין; ראשת המכון ללימודי אסיה - אפריקה
מנהלת פרוייקט מחקר על האימפריה המונגולית
אשת סגל אקדמי בחוג ללימודי האסלאם והמזה"ת ובחוג ללימודי אסיה
חדר 6422. ימי ב', 11:15-10:15, סמסטר א'. ימי ב', 12:15-11:15, סמסטר ב'.
02-5883741