קבוצות מחקר

קבוצות המחקר בחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית:

 

קבוצת המחקר של פרופ' מיכל בירן - Mobility, Empire and Cross Cultural Contacts in Mongol Eurasia

 

קבוצת המחקר של ד"ר ליאת קוזמא - A Regional History of Medicine