מלגות לדוקטורט

קול קורא לדוקטורנטים במרכז מנדל סכוליון

ינואר 10, 2019
קול קורא לדוקטורנטים בקבוצת המחקר "שולחנות ערוכים: אכילה, גבולות ומעברים בין-תרבותיים" שתחל לפעול במרכז מנדל סכוליון בשנת הלימודים תש"פ.

מרכז מנדל סכוליון שואף להיות בית וחממה של מחקר מצטיין ורב-תחומי, ומכאן שיתקבלו בברכה מועמדים הבאים ממגוון רחב של תחומים ומקצועות, המשקפים את כל הקשת של הניסיון האנושי, לרבות יצירה, הגות וחברה.
המלגות תוענקנה לתקופה של שלוש שנים והן כוללות גם תקציב מחקר שיועמד לרשות הדוקטורנטים.