ד"ר סיון בלסלב

סיון  בלסלב
ד"ר
סיון
בלסלב
מרצה בחוג ללימודי האסלאם והמזה"ת
יועצת שנה ב'
חדר 5307. שעות קבלה: בתיאום מראש בדוא"ל
sivan.balslev@mail.huji.ac.il

ד"ר סיון בלסלב היא מרצה בחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון. סיון קיבלה את תואר הדוקטור שלה מאוניברסיטת תל אביב בשנת 2015. עבודת הדוקטורט שלה, ״  JavnmardFokoli, Boyscout: Changing Masculinities in Modernizing Iran, circa 1870-1940״, היא אחד המחקרים הראשונים על אודות ההיסטוריה של גבריות באיראן ובמזרח התיכון. עם סיום הדוקטורט, היא הייתה עמיתת בתר-דוקטורט באקדמיית פולונסקי ללימודים מתקדמים במדעי הרוח והחברה במכון ון ליר בירושלים.  

סיון מתעניינת בהיסטוריה החברתית, התרבותית והמגדרית של איראן המודרנית. מאמריה התפרסמו בכתבי העת Gender&History ו- British Journal of Middle East Studies. כמו כן, היא תרגמה שני ספרים של המשוררת פרוע׳ פרח׳זאד מפרסית לעברית: לידה אחרת (קשב, 2012) והבה נאמין בראשית העונה הקרה (קשב, 2014) .