ד"ר אור אמיר

מרצה בחוג ללימודי האסלאם והמזה"ת
שעת קבלה: בתיאום מראש בדוא"ל
Or.Amir1@mail.huji.ac.il