צור קשר

החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון

הפקולטה למדעי הרוח

האוניברסיטה העברית, הר הצופים

ירושלים 9190501

 

מזכירות החוג:

גב' ספיר כהן

דואר אלקטרוני: islam-mideast@savion.huji.ac.il

טלפון: 02-5881220

פקס: 02-5883736

חדר: 4406, מדעי הרוח

שעות קבלה: ימי ראשון 11:30-14:30, ימים שני- חמישי: 10:00-13:00