רישום לבחינת הפטור בערבית

גודל קובץ מירבי: 2 MB
סיומות קובץ מותרות: gif jpg jpeg png pdf doc docx rar
גודל קובץ מירבי: 2 MB
סיומות קובץ מותרות: gif jpg jpeg png pdf doc docx rar
לשאלות ניתן לפנות לרכז היחידה להוראת ערבית, מר עפר אפרתי; ofer.efrati@mail.huji.ac.il