תמונות מאירוע השקת ספריהם של פרופ' רון שחם וד"ר שגיא פולקה: נאורות דתית? תמורות בפסיקת ההלכה ביהדות ובאסלאם בתקופה המודרנית, התקיים ב6.1.2020