סיור במסגרת הסמינר 'ערים במזרח התיכון: הסטוריה, תרבות וחברה'