סיור במסגרת הקורס: מלחמת העולם הראשונה: הסטוריה חברתית ופוליטית 15.6.2022