סיור במסגרת הקורס: הארמנים - היסטוריה תרבות, מהעת העתיקה ועד המאה ה -11 תשע"ט