איך חיים מוסלמים בישראל? פרופ' מאיר חטינה בראיון על הספר החדש 'מוסלמים במדינת היהודים' בתכנית 'הערב החדש' (6:48-12:31)