פרויקט הדרכה בערבית

קבוצות תרגול בערבית לתלמידי "ערבית למתחילים"

משנת תשע"ז לומדים תלמידי ערבית למתחילים פרט לשש השעות הפרונטליות בכיתה שעה נוספת עם סטודנטים דוברי ערבית כשפת-אם.

קבוצות הלימוד מכילות כחמישה סטודנטים.

מטרת המפגשים היא להטמיע את החומר הנלמד בכיתה במסגרת קטנה ואינטימית שמאפשרת לסטודנטים לחזק את מיומנויות הקריאה, ההבנה, וההבעה בעל פה. בנוסף לכך מתנהלת שיחה חופשית בין המדריך לבין הסטודנטים בנושאים תרבותיים הקשורים ללימודי האסלאם והמזרח התיכון.

המפגשים מנוהלים בערבית החל מתחילת השנה.

ההשתתפות הפעילה במפגשים והתוצרים יוצגו בסוף השנה במפגש משותף של התלמידים, המדריכים והמורים.