דוקטורנטים

מר דן קדם

נושא עבודת הדוקטורט: מקצוע הרפואה במצרים והממשק עם ארגוני בריאות ורפואה בינלאומיים, 1960-1920

Egypt’s Medical Profession and its Interface with Global and International Health Organizations, 1920-1960