ד"ר אופיר חיים

מרצה בחוג ללימודי האסלאם והמזה"ת
שעת קבלה: בתיאום מראש בדוא"ל
ofir.haim@mail.huji.ac.il