מר איתן ישי

מר
איתן
ישי

נושא עבודת הדוקטורט: "חוזקה בחולשתה? המדינה, חזבאללה וריבונות היברידית בלבנון"

שמות המנחים: פרופ' אלי פודה ופרופ' אשר קאופמן (אוניברסיטת נוטרה-דאם, אינדיאנה)

תחומי עניין ומחקר: איתן ישי מתעניין בהיסטוריה המודרנית של המזרח התיכון הערבי, תוך התמקדות בזירה הלבנונית. עיקר תחומי עיסוקו נוגעים להיסטוריה הפוליטית והחברתית של לבנון המודרנית, בעיקר מסוף מלחמת האזרחים הגדולה, תוך התמקדות בשאלות של זהות לאומית בצלה של העדתיות, יחסי הממסד וחזבאללה, סמלים וטקסים לאומיים וסוגיות של ריבונות והגמוניה. מחקרו עוסק בניסיון לבחון את מערכת היחסים המורכבת שבין הממסד הלבנוני לבין ארגון חזבאללה מתוך הכרה בקיומה של מערכת מורכבת והיברידית שבה המדינה וגורמים לא-מדינתיים שזורים זה בזה ולא פעם אף מזינים האחד את השני.