מר אמיר קריספל

נושא עבודת הדוקטורט: מדינת ישראל בראי המיעוט הנוצרי-קופטי במצרים

מנחה: פרופ' אלי פודה

תחומי עניין ומחקר: מצרים והעולם הערבי במאה ה20 ובמאה ה21.