מר אמיר קריספל

אמיר קריספל
מתרגל בקורס "תולדות המזה"ת המודרני, 2014-1914"
חדר 5315. שעות קבלה: ימי ב' 16:00-17:00
5882983