מר בנימין פאקנהאד

מורה לפרסית למתקדמים
שעת קבלה: בתיאום מראש בדוא"ל
benyamin.paknahad@gmail.com