פרופ' יוחנן פרידמן

יוחנן פרידמן
פרופ'
יוחנן
פרידמן
msyfried@mscc.huji.ac.il

חבר האקדמיה הלאומית הישׂראלית למדעים משׁנת 1999 ומכהן כיושׁב ראש החטיבה למדעי הרוח באקדמיה משׁנת 2007. באוניברסיטה העברית כיהן כראשׁ המכון ללימודי אסיה ואפריקה (1975־1978), כראש המדרשׁה ללימודים מתקדמים במדעי הרוח (1980־1983), כדיקן הפקולטה למדעי הרוח (1985־1988) וכראש החוג לשׂפה וספרות ערבית (2002־2004). היה כמה פעמים פרופסור אורח באוניברסיטת פנסילבניה, באוניברסיטת ניו יורק וב־École pratique des hautes études בפריז.

ב־2001 הוא היה עמית במכון ללימודים מתקדמים שׁל האוניברסיטה העברית וב־2002 במכון ללימודים מתקדמים בפרינסטון. ב־2003 הוא זכה בפרס לנדאו במדעי הרוח. משׁנת 1991 הוא עורך את כתב העת Jerusalem Studies in Arabic and Islam. תחומי התמחותו כוללים את המחשׁבה המוסלמית באסלאם הקלאסי ובתת היבשת ההודית. פרופ' פרידמן זכה בכמה פרסים מכובדים: פרס לנדאו במדעי הרוח (2003), פרס רוטשילד (2015) והוא חתן פרס ישראל לשנת 2016 בנושא חקר המזרח הקרוב.