יעל גידניאן

יעל גידניאן
תחום התמחות: לימודי איראן; פלסטינים
שנת סיום לימודים: 2015

כיום אני מנהלת את תכנית "120 - עתודה פוליטית רב-תרבותית לשותפות חברתית חדשה" במכון שחרית. בנוסף אני מכהנת כיו"ר ארגון "קהילות שרות - פיוט וניגון" וחברה במזכירות הקשת הדמוקרטית המזרחית.