מר עוזי ברמי

עוזי ברמי
חוגי לימוד: לימודי האסלאם והמזה"ת וביה"ס לחינוך
שנת סיום לימודים: 2012

מדוע ללמוד תואר ראשון בלימודי המזרח התיכון? ובכן, יש לי תשובה בלתי-שגרתית, אך מעניינת לכך. את דרכי האקדמית התחלתי בלימודי בוגר בחוג ללימודי המזרח התיכון ובבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית. הרכב התואר הראשון לא היה מקרי. מחד, שאפתי להכיר טוב יותר את שכנותיי ושכניי - על תרבותן/ם, שפתן/ם, אמונותיהן/ם, וקורות העבר שלהן/ם. מאידך, שאפתי להבין טוב יותר למידה - את הווייתה, מורכבותה, וגווניה השונים. בהחלטה להמשיך לתואר שני בחינוך השתמרו שתי הזהויות הללו; כאשר את התיזה שלי למוסמך כתבתי על תפישות הידע על אודות ההיסטוריה של המזרח התיכון בקרב סטודנטיות/ים ללימודי המזרח התיכון. כעת, אני מרחיב את התיזה שלי וכותב את עבודת הדוקטורט באותו הנושא. אני מקווה שהמסלול שאותו בחרתי - מחקר על לימודי המזרח התיכון, יוכל לשמש מועמדות/ים ללימודי תואר ראשון כאלטרנטיבה ראויה לבחירת תחום לימודים.