פרופ' ראובן עמיתי

ראובן עמיתי
פרופ'
ראובן
עמיתי
לשעבר דיקן הפקולטה למדעי הרוח
הקתדרה להיסטוריה של ארצות האסלאם ע"ש אליהו אילת
יו"ר רשות הספריות באוניברסיטה העברית
חדר 5134. ימי ג', 16:30-15:30.
5883607
reuven.amitai@mail.huji.ac.il

ראובן עמיתי מחזיק בקתדרה להיסטוריה מוסלמית ע"ש אליהו אילת באוניברסיטה העברית בירושלים, וחוקר ומלמד את התולדות הטרום-מודרניות של עולם האסלאם ואזורים שכנים, בעיקר בתקופה בין השנים 1500-1000 לספה"נ בקירוב. תחומי התעניינותו המרכזיים כולליםאת  המדינה הממלוכית במצרים וסוריה, המונגולים בארצות האסלאם, היבטים מזרח תיכוניים של מסעי הצלב והשלטון הפרנקי בלבנט, ותולדות ארץ-ישראל ואזורים סמוכים בימי הביניים.

בין פרסומיו האחרונים: Holy War and Rapprochement: Studies in the Relations between the Mamluk Sultanate and the Mongol Ilkhanate (1260-1335) (Turnhout: Brepols, 2013); ועם מיכל בירן, קובץ מאמרים בעריכתם, Nomads as Agents of Cultural Change: The Mongols and Their Eurasian Predecessors (Honalulu: University of Hawaii Press, 2015.