גב' תהילה ביגמן

נושא עבודת הדוקטורט:

לחיות כמיעוט דתי באירופה: ההלכה היהודית והמוסלמית במבט משווה 1918-2018

תהילה בוחנת את האתגרים המשותפים שעומדים בפני קהילות מיעוטים יהודיות ומוסלמיות החיות באירופה ומבקשות לשמור על זהותן הדתית והאתנית בתוך חברה הרוב שבתוכה הם גרים. נקודת המבט שבה נבחנים האתגרים הללו היא נקודת המבט ההלכתית, דרך פסיקות של חכמי הלכה מוסלמים ויהודים העוסקים בשאלות אלו.

מנחי העבודה: פרופ' הלל כהן, פרופ' בני בראון (מחשבת ישראל)

תחומי עניין: משפט מוסלמי, משפט משווה, מיעוטים באירופה