קורס קריאה מודרכת

תלמידים רשאים לכלול בתכנית הלימודים קורס של "קריאה מודרכת" בהיקף 2 נ"ז או 4 נ"ז, על נושא שיוסכם עם המנחה המדריך.

הלימוד בקורס מלווה בדיווחים על הקריאה ובפגישות מסודרות עם המרצה שתתקיימנה לפחות אחת לחודש. אם התלמיד יבחר לכתוב עבודה סמינריונית, הקורס ייחשב כסמינריון.

מתחילת הסמסטר ובמהלך הקורס יש למלא טופס דיווח התקדמות (להורדה לחצו כאן) עליו יחתום המרצה ויעביר את הציון למזכירות.