מר יוגב אלבז

נושא עבודת הדוקטורט: מעורבות ישראל במלחמת האזרחים בלבנון (1985-1975) כמקרה-בוחן למדיניותה במרחב

מנחים: פרופ' אלי פודה ופרופ' אייל זיסר

 

תחומי עניין: יחסי ישראל-ערב, המערכת הבין-ערבית, פלסטינים, זיכרון קולקטיבי בישראל, כוח המגן העברי